položek: 0 cena: 0 Kč
zobrazit obsah košíku

Reklamace

Online podání reklamace

Formulář pro online podání reklamace je přístupný pouze pro registrované zákazníky. Stránka s registrací je zde.

 

V případě reklamace se řiďte následujícími pokyny:

  1. Vyplňte formulář výše a odešlete nám jej kompletní k řešení. Aby reklamace mohla být odeslána musíte vyplnit všechny položky formuláře.
  2. K tomu potřebujete kupní doklad (jeho číslo) bez něj Vám nebude reklamace vyřízena. 
  3. Reklamované zboží řádně vyfoťte, důležitá je vadná část. Na fotografii musí být patrné poškození (detail) + fotografie celého výrobku s označením poškozené části. K označení stačí poukázat př. pravítkem na vadnou část. V případě, že z fotografie nebude poškození znatelné vaše reklamace může být zamítnuta jako neoprávněná. Proto prosíme o pečlivou dokumentaci. 
  4. Poškození nebo závadu popište. 
  5. O stavu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

Pokud Vám bude reklamace vyřízena na základě fotografií a popisu, poštou Vám zašleme nový výrobek. Nejprve nám však musíte zaslat reklamované zboží nebo jeho část na adresu naší provozovny:

SNABYTEK COMPANY s.r.o., Mírové náměstí 29, Hlučín

Prosíme o pečlivé zabalením, aby přepravou nedošlo ještě k většímu poškození. Na základě toho dostanete nový výrobek.

Odeslání reklamace

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno číslo reklamace pod kterým je vedeno v našem systému. Pokud v jednom balíku bude více reklamovaného zboží, je nutné přiložit seznam zboží. Pokud nemáte přidělené identifikační číslo reklamace, je nutné přiložit doklad o nákupu zboží a průvodní dopis s přesným popisem vady a platnými kontaktními údaji.

Průběh reklamace

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými maily, které Vás upozorní na to, že Vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, že Vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout.
Kdykoli si také průběh celého procesu můžete ověřit na našich www stránkách podle přiřazeného čísla, které najdete v předmětu zaslaných emailů. 

5.3. Reklamace všeobecné podmínky

5.3.1. Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (zpravidla uvedené v záručním listě), popř. provozovna Provozovatele uvedená v čl. 1.1.1 Obchodních podmínek. Není-li ke zboží vydán samostatný záruční list, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna Provozovatele.

5.3.2. Kupující reklamuje (uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady) buď osobně předáním zboží v místě uplatnění reklamace (čl. 5.3.1) nebo zasláním zboží do místa plnění spolu s uvedením čísla objednávky, přesným písemným popisem vady a doklady o koupi zboží (faktura), popř. též záručním listem. Nedodá-li kupující kompletní dokumentaci popř. popis vady, nepočíná běh lhůty k odstranění vady.

5.3.3. Kupující - spotřebitel má právo na vyřízení reklamace ve lhůtě dle právních předpisů - nejdéle však 4 týdny od písemného ohlášení.

5.3.4. Autorizovaný servis popř. Provozovatel jsou povinni dodat kupujícímu - spotřebiteli spolu se zbožím potvrzení o tom, kdy a jaké právo bylo v rámci reklamace uplatněno, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Kupující je povinen uchovat si potvrzení pro případ případných dalších reklamací.

5.3.5. V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno, ledaže by si kupující - spotřebitel při reklamaci vymínil, že chce v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit. K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení autorizovaného servisu.

5.3.6. Kupující - podnikatel má v případě zjištění neodstranitelné vady zboží právo na jeho výměnu.

5.3.7. V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), vzniká autorizovanému servisu popř. Provozovateli nárok na náklady vzniklé zejména v souvislosti s lokalizací vady, dohledáním potřebných údajů, testováním a přepravou neoprávněně reklamovaného zboží. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu Provozovatele uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má autorizovaný servis popř. Provozovatel právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 175 občanského zákoníku.

5.3.8. Autorizovaný servis popř. Provozovatel po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.

5.3.9. V případě, že u dodaného zboží chybí příslušenství či dokumentace, má kupující nárok na jejich dodatečné zaslání; Provozovatel je povinen dodat chybějící příslušenství či zboží v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů), jinak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Chybějící záruční list však nemusí představovat neúplnou dodávku (viz. čl. 5.1.2.)

Newsletter
Zasílání novinek na Váš email
Doprava zdarma

Objednejte zboží  nad 10.000 Kč a poštovné máte zdarma (mimo paletovou přepravu)

Platba kartou

dočasně není možné platit platebními kartami.

Odběrné místo

HLUČÍN, Mírové náměstí 25

OSTRAVA, 28.října 153

www.terasy-ostrava.cz

www.designakvaria.cz

Sítě